fbpx

Přirozené opálení již po 10 minutách.

Sexy snědá barva s dávkou vitamínu D po celý rok.

Vitamín D. Relaxace. Krása.

Contact form
Získej nezávazný opalovací plán na míru s opálením zdarma 🎁
  Zásady ochrany osobních údajů

  1. Správce osobních údajů
   1. Správce osobních údajů Pavlína Kudrhaltová, bytem Holubova 292/2 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
   2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
   3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://zdrave-opalovani.cz (dále jen „internetové stránky“).
   4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
  2. Zpracovávané údaje
   1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
  Č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Doba uchování
  1 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti adresní, kontaktní a identifikační údaje zákazníci, soutěžící správce osobních údajů 10 let po ukončení smluvního vztahu

   

   1. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
    1. plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;
    2. zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;
    3. účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;
    4. statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;
    5. zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;
    6. oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;
    7. plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.
   2. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.
   3. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.
  1. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
   1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
    1. práce s  informacemi dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  2. Práva subjektu údajů
   1. Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
    1. právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
    2. právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
    3. právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
    4. právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
    5. právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
    6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
    7. právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.
  3. Cookies
   1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
   2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
    1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
    2. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
   3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
   4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
   5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:
    1. Google
    2. Facebook
    3. Twitter
    4. Instagram
   6. Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.
  4. Předávání do třetích zemí
   1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

  Chceš zažít koncept Zdravého opalování? Využij náš kupón a odstartuj svou novou cestu už dnes! Objev nový standard péče o svou pokožku.

  Získej nezávazný opalovací plán na míru s opálením zdarma 🎁
   Výsledek ihned po první návštěvě

   Nejrychlejší ověřený způsob, který ti pomůže vypadat krásněji a zdravěji bez námahy po celý rok. Bezpečně a přirozeně!

   dodáš si sebevědomí, budeš vypadat štíhlejší a pevnější
   po opalování se budeš cítit jako po dovolené, doplníš energii
   bez spálení a oranžové barvy, díky speciálním technologiím
   se vším ti poradíme, máme přes 25 let zkušeností
   Rozdíl po opálení

   Vše 100% zdravě a bezpečně

   Vše je u nás navrženo tak, aby bylo tvé zdraví v bezpečí. Nejšetrnější možné opalování v soláriu vůči tvé pokožce.

   naše trubice bez obsahu karcinogenního UVC záření
   pravidelná výměna trubic a kontrola bezpečnosti solárií
   všechna solária splňují normu EU 0.3w/m2
   nejefektivnější získání vitamínu D podporující imunitu

   Plán = vysoce efektivní opalování

   Naším cílem je, abys od nás odcházel s jasným výsledkem. Zdarma ti sestavíme nezávazný opalovací plán na míru tvému cíli.

   viditelné výsledky již po 2 návštěvách díky plánu
   velký výběr z opalovacích programů sestavených na míru
   certifikovaný tým, který ti vše srozumitelně vysvětlí
   navíc obdržíš návštěvu zdarma a dárek při využití plánu
   opalovací plán zdarma dárek opálení

   Solární studia nové generace 💚

   Zažij revoluční koncept opalování na vlastní kůži, který ti rychle dodá sebevědomí ve zdraví prospěšné formě bez námahy.

   opalování bez pocení, solária i studia jsou klimatizována
   sexy přirozený snědý odstín již po 2 návštěvách
   studia nové generace s novými stroji, perfektní čistota
   díky Opalovací kartě se u nás opálíš nejvýhodněji ve městě
   Solární studia Zdravé opalování

   Pečlivě vybraná solária a technologie trubic

   • vita Sun technologie hloubková revitalizace a omlazení pleti
   • Poprvé použití UVB LED pro oblast obličeje a dekoltu
   • Brilantní design Bugatti, první solárium v Praze
   • 2 dotykové displeje, AirCondition, Aqua a Aroma a další
   od 26,80 Kč/min
   Bez opalovací karty 33,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   vita Sun

   Trubice vita Sun

   Jedinečný technologický posun ve světe opalování a omlazení pokožky. Světově unikátní novinka nahrazující klasické …

   SunSphere Pro UVB-LED
   Beauty Booster Pro
   Beauty & Blue Booster
   Bluetooth
   SunSphere opalovače ramen
   Chlazení nohou
   Chlazení těla
   Mega Voice
   3D Soundbar
   Aqua Cool
   Aroma
   Inteligentní klimatizace
   Dotykový displej vnitřní
   Dotykový displej venkovní

   show less

   • extra Sun technologie nejsilnější přirozená snědá barva
   • Unikátní použití UVB LED pro oblast obličeje a dekoltu
   • Ohromující design Bugatti, maximální komfort
   • 2 dotykové displeje, AirCondition, Aqua a Aroma a další
   od 24,40 Kč/min
   Bez opalovací karty 30,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   extra Sun

   Trubice extra Sun

   Dotkněte se slunce díky ohromující síle technologie extraSun. Maximální opalovací efekt imitující vlastnosti karibského slunce…

   SunSphere Pro UVB-LED
   Beauty Booster Pro
   Bluetooth
   SunSphere opalovače ramen
   Chlazení nohou
   Chlazení těla
   Mega Voice
   3D Soundbar
   Aqua Cool
   Aroma
   Inteligentní klimatizace
   Dotykový displej vnitřní
   Dotykový displej venkovní

   show less

   • Perfect Lex trubice pro maximálně snědé nohy
   • Redukce celulitidy, rozproudění lymfatického systému
   • Ergonomicky tvarované plexisklo pro maximální pohodlí
   od 19,70 Kč/min
   Bez opalovací karty 24,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Perfect Lex

   Trubice Perfect Lex

   Unikátní technologie Perfect Lex speciálně vyvinuta pro problematicky se opalující nohy, které navíc vyhlazuje …

   RGB LED Podsvícení
   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   Sound system
   Klimatizace
   Tvarované plexi
   Bluetooth

   show less

   • Unikátní kombinované duhové záření Rainbowlight
   • Anti-aging účinky, léčba kožních onemocnění a akné
   • Klimatizace, hloubkové a dlouhotrvající opálení
   od 14,90 Kč/min
   Bez opalovací karty 18,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Rainbow Light

   Trubice Rainbow Light

   Opalování nové generace! 4 barvy světla pro dokonale opálenou a krásnou pleť, zdraví prospěšný účinek a dobrou náladu …

   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   Sound system
   Klimatizace
   Tvarované plexi

   show less

   • OxyTanové trubice s kyslíkem pro lepší prokrvení pokožky
   • Okamžitě viditelný opalovací efekt
   • Celistvé opálení, maximální jemnost pokožky
   od 18,10 Kč/min
   Bez opalovací karty 22,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Oxy Tan

   Trubice Oxy Tan

   Jedinečná síla kyslíku obsažená ve speciálních opalovacích lampách OxyTan. Perfektní, rychlé a dlouhotrvající opálení …

   RGB LED Podsvícení
   Přívětivé ovládání
   Sound system
   Klimatizace
   Beauty Booster

   show less

   Solárium Liberec
   • hybridní systém trubic pro maximální opálení
   • 50 lamp, 70 Beauty boosters, 4 obličejovky, 2 opalovače ramen
   • Brilantní design PORSCHE, jediné solárium v ČR
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 23,60 Kč/min
   Bez opalovací karty 29,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Hybrid Sun

   Trubice Hybrid Sun

   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan …

   Matrix Light
   Bezdrátové nabíjení telefonu
   Inteligentní ovládací systém
   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   Beauty Booster HyperRed
   X-Tra Tan
   3D sound system
   Mega Voice
   Bluetooth
   Aqua Cool
   Aroma
   Intenzivní klimatizace

   show less

   • hybridní systém trubic pro maximální opálení
   • 38 UV lamp, 14 kolagenových, 4 obličejovky, 2 opalovače ramen
   • Kolagenové obličejové lampy pro maximální omlazení pleti
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 22,80 Kč/min
   Bez opalovací karty 28,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Hybrid Collagen

   Trubice Hybrid Collagen

   Nová a ještě více pečující technologie bojující proti raným známkám stárnutí pleti. Spojení UV, LED a červeného světla …

   show less

   • Unikátní kombinované duhové záření Rainbowlight
   • Anti-aging účinky, léčba kožních onemocnění a akné
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 17,30 Kč/min
   Bez opalovací karty 21,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Rainbow Light

   Trubice Rainbow Light

   Opalování nové generace! 4 barvy světla pro dokonale opálenou a krásnou pleť, zdraví prospěšný účinek a dobrou náladu …

   Rainbow light
   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   Sound systém
   Klimatizace
   Tvarované plexi

   show less

   • Perfect Lex trubice pro maximálně snědé nohy
   • Redukce celulitidy, rozproudění lymfatického systému
   • AquaFresh, Aroma, klimatizace a opalování ramen
   od 17,30 Kč/min
   Bez opalovací karty 21,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Perfect Lex

   Trubice Perfect Lex

   Unikátní technologie Perfect Lex speciálně vyvinuta pro problematicky se opalující nohy, které navíc vyhlazuje …

   show less

   • OxyTanové trubice s kyslíkem pro lepší prokrvení pokožky
   • Okamžitě viditelný opalovací efekt
   • Vibrační plošina pro zeštíhlení a redukci celulitidy
   od 19,60 Kč/min
   Bez opalovací karty 24,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Oxy Tan

   Trubice Oxy Tan

   Jedinečná síla kyslíku obsažená ve speciálních opalovacích lampách OxyTan. Perfektní, rychlé a dlouhotrvající opálení …

   show less

   • Jemné solárium vhodné pro začátečníky
   • Intuitivní ovládání a obličejovky+
   od 10,90 Kč/min
   Bez opalovací karty 13,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Trubice

   show less

   • hybridní systém trubic pro maximální opálení a omlazení pleti
   • 34 UV lamp, 15 kolagenových, 4 obličejovky, 2 opalovače ramen
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 22,10 Kč/min
   Bez opalovací karty 27,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Hybrid Beauty

   Trubice Hybrid Beauty

   Revoluční hybridní technologie trubic vylepšená o složku Collagen PLUS. Spojení UV, LED a červeného světla obsaženého …

   show less

   • hybridní systém trubic pro maximální opálení a zdraví pleti
   • 34 UV lamp, 15 kolagenových, 4 obličejovky, 2 opalovače ramen
   • AquaCool, Aroma, 3D zvuk, klima+ a mnoho dalšího
   od 21,20 Kč/min
   Bez opalovací karty 26,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Hybrid Collagen

   Trubice Hybrid Collagen

   Nová a ještě více pečující technologie bojující proti raným známkám stárnutí pleti. Spojení UV, LED a červeného světla …

   show less

   • Unikátní kombinované duhové záření Rainbowlight
   • Anti-aging účinky, léčba kožních onemocnění a akné
   • AquaFresh, Aroma, klimatizace a kolagenové opalovače ramen
   od 20,50 Kč/min
   Bez opalovací karty 25,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Rainbow Light

   Trubice Rainbow Light

   Opalování nové generace! 4 barvy světla pro dokonale opálenou a krásnou pleť, zdraví prospěšný účinek a dobrou náladu …

   show less

   • hybridní systém trubic pro maximální opálení
   • Omlazující kolagenové obličejovky+
   • Klimatizace a chlazení ležící části
   od 17,30 Kč/min
   Bez opalovací karty 21,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Hybrid Sun

   Trubice Hybrid Sun

   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan ...

   show less

   • Beauty Light pro mladší vzhled a regeneraci pokožky
   • Maximálně omlazující péče a prohřátí celého těla
   od 17,30 Kč/min
   Bez opalovací karty 21,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Beauty Light

   Trubice Beauty Light

   Zcela nová technologie omlazujících lamp Beauty Light. Jedinečná kombinace červeného kolagenového světla …

   Přívětivé ovládání
   3D soud system
   Mega Voice
   Tvarované plexi

   show less

   • OxyTanové trubice s kyslíkem pro lepší prokrvení pokožky
   • Okamžitě viditelný opalovací efekt
   • Celistvé opalení díky oválnému tvaru vertikálního solária
   od 16,50 Kč/min
   Bez opalovací karty 20,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Oxy Tan

   Trubice Oxy Tan

   Jedinečná síla kyslíku obsažená ve speciálních opalovacích lampách OxyTan. Perfektní, rychlé a dlouhotrvající opálení …

   Přívětivé ovládání
   Mega Voice
   Soud system
   Klimatizace

   show less

   • OxyTanové trubice nové generace s kyslíkem pro lepší opálení
   • klimatizace, intenzivní opálení v oblasti obličeje a dekoltu
   od 14,10 Kč/min
   Bez opalovací karty 17,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Oxy Tan Spin

   Trubice Oxy Tan Spin

   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan …

   show less

   • Perfect Lex trubice pro maximálně snědé nohy
   • Jemné solárium vhodné pro začátečníky
   od 10,20 Kč/min
   Bez opalovací karty 12,90 Kč/min

   ZOBRAZIT TECHNOLOGIE SOLÁRIA

   Perfect Lex

   Trubice Perfect Lex

   Unikátní technologie Perfect Lex speciálně vyvinuta pro problematicky se opalující nohy, které navíc vyhlazuje …

   Přívětivé ovládání
   Skleněný systém obličejovek
   3D sound system

   show less

   Věří nám již přes 10.000+ zákazníků

   Spokojenost a výsledky jsou pro nás prioritou.

   Zdravé opalování
   5 hvězd • Excelentní hodnocení
   hodnoceni
   Marketa Henysova
   pinLiberec

   Vždy milý personál. Čistá voňavá provozovna.

   Michal Housa
   pinLiberec

   Příjemných přístup obsluhy, čisté prostředí

   Jarmila Sulíková
   pinDěčín

   Velmi příjemné místo, kvalitní služby, milý personál.

   Zuzana Pavelková
   pinDěčín

   Nádherné, čisté, voňavé prostředí. Při vstupu na pobočku na mě udělaly dojem barvy. Obsluha příjemná, na všechny dotazy v radostí odpověděla. Udělala jsem si plán a hodlám chodit pravidelně, určitě doporučím kamarádům i rodině.

   Opalovací karta = 800 Kč bonus na opalování

   To je až 80 minut opalování zdarma! Nejvýhodnější opalování ve městě.

   Karta na opalování

   Bonus při dobití každé částky

   Kartu založíme zdarma na počkání bez složitého vyplňování. Využívat bonus můžeš hned od první návštěvy.

   přístup k speciálním nabídkám, slevám a akcím jako první
   doporučíme nejvhodnější solárium díky tvé opalovací historii
   máš k dispozici úschovnu krému, už ho nikdy nezapomeneš
   kartu můžeš mít uloženou v mobilu, nemusíš ji nosit s sebou

   Opalovací studia nejnovější generace

   Prohlédni si náš jedinečný koncept opalování, který se ti dostane pod kůži.

   Kde nás najdete?

   Zastav se za námi a zažij jedinečný zážitek opalování

   Proč se chodit oplaovat?
   Opálení viditelné po první návštěvě

   Že naše solária fungují a opalují dávno víme a vědí to i naši zákazníci. Přesvědčit se o tom můžeš i ty na vlastní kůži pomocí opalovacích samolepek, které ti ukážou rozdíl opálení již po první návštěvě.

   Viditelné výsledky

   Pokud si kladeš otázku, jaké jsou opalovací výsledky ve zdraví prospěšném soláriu, tak doslova ohromující a můžeš je otestovat pomocí opalovacích samolepek. Speciální trubice mají schopnost okamžitě viditelného opálení s dlouhotrvajícím barevným efektem. Aby opálení vydrželo co nejdéle a udrželo si svou sexy snědou intenzitu, je ovšem důležitá pravidelnost návštěv. S jejich naplánováním ti vždy ráda poradí naše proškolená obsluha. Navíc je známo, že opálená postava vypadá daleko pevnější a štíhlejší a to podle nás rozhodně stojí za vyzkoušení!

   Na únavu a deprese

   Nízká hladina vitamínu D působí nepříznivě nejen na naše tělesné zdraví, ale i na zdraví duševní. Zejména v zimním období trpí většina populace únavou, podrážděností, depresemi, což je zapříčiněno nedostatkem slunečního svitu. Pravidelná návštěva solária doplní potřebnou dávku vitamínu D a zlepší psychiku. Doporučujeme 2x týdně mírné slunění například na soláriích s technologií Rainbow Light. Unikátní kombinace barevných UV trubic s vysokým podílem zeleného světla snižuje napětí a zvyšuje množství energie v těle.

   Léčba dalších nemocí

   Solárium neléčí pouze deprese, ale také chronické kožní nemoci. Bez použití farmatických přípravků jste schopni vyléčit za pomocí opalovací lázně nemoci jako:

   • Lupénka
   • Akné
   • Osteoporóza
   • Dermatitida
   Opalování po celý rok

   Napadlo tě někdy zajít do solária i v létě? Máme pro tebe hned několik tipů, proč je pro tebe zdravé se u nás opalovat celoročně.

   Jaro – odstranění jarní únavy a posílení organismu vitamínem D, příprava pokožky na léto a letní dovolenou u moře. Doporučujeme nasadit betakaroten 1x/2 dny.

   Léto – celistvé opálení bez plavkového rozdílu a bez nepříjemného pocení, 10 minut v soláriu = 4 hodinám na přímém slunci. Prodloužení a udržení opálení od moře.

   Podzim – pomáhá proti depresi a únavě spojené s úbytkem slunečního svitu. Nejúčinnější prevence proti virovým onemocněním.

   Zima – prohřátí organismu, odpočinek a relaxace, odbourání únavy, blahodárný vliv na náš imunitní systém. Opálení na plesy.

   Více o zdravém opalování
   Naše know-how Zdravého opalování

   Žádné klasické solárium. Vytvořili jsme jedinečný koncept opalování, díky kterému se budeš cítit zdravější, štíhlejší a krásnější už od první návštěvy. Dáme ti speciální péči, kterou tvé tělo potřebuje.

   Trubice bez UVC záření

   Na rozdíl od slunečního světla (ultrafialové záření) nevyzařují naše moderní technologie trubic rakovinotvorné UVC záření. Právě UVC světlo je pro lidi nebezpečné a je příčinou vzniku onemocnění kůže. To na Zemi proniká přes porušenou ozonovou vrstvu, která má sloužit jako filtr a ochrana. V soláriích je UVC záření zcela odfiltrováno a trubice tak vyzařují pouze UVA a UVB světlo. Navíc mají oproti slunci kontrolovaný výkon a předcházejí nebezpečnému spálení pokožky. Sílu slunce regulovat nelze.

   100 % bezpečnost při opalování

   Každý z nás viděl film Nezvratný osud, ve kterém je osoba uvězněna v soláriu a nemůže se dostat ven. Nic takového se nemůže stát! Všechna solária jsou snadno otevíratelná. Víko si můžeš kdykoliv během opalování lehce otevřít a vyjít ven. Navíc lze regulovat míru jeho zavření a po celou dobu návštěvy jsou ti k dispozici i naše opalovací asistentky, které dohlížejí na bezpečí a komfort všech zákazníků.

   Evropská norma 0,3w/m2 je samozřejmostí

   Dodržujeme normu 0,3w/m2, která je bezpečnostní evropskou normou pro solária. Jedná se o maximální intenzitu UV záření, při které nedojde ke spálení pokožky, ale k jejímu opálení a doplnění vitamínu D. Kůže je největším orgánem v těle a každé spálení a poranění zvyšuje riziko onemocnění kůže. Proto jsou naše solária nastavena na bezpečnou a zdraví prospěšnou intenzitu UV záření.

   Nejpřirozenější doplnění vitamínu D

   UVB světlo je nejpřirozenějším a největším zdrojem vitamínu D. 90% potřebného vitamínu naše tělo přijímá přes kůži působením UV světla. Stravou a doplňky stravy tělo přijme pouze 10% déčka. Pouhá jedna návštěva solária proto stačí k doplnění potřebné denní dávky vitamínu D.

   Jak funguje opalovací plán
   Super-efektivní opalování

   Péče o zákazníka a poradenství v oblasti zdravého opalování je pro nás na prvním místě. Sestavíme ti individuální opalovací plán pro získání super-efektivního opálení. Jsme tu pro tebe.

   Opalovací plán s návštěvou zdarma

   Vyber si cíl a my pro tebe najdeme to nejlepší řešení. Potřebuješ rychlé opálení? Trápí tě akné nebo alergie? Toužíš po omlazení pokožky a redukci celulitidy? Nech si sestavit opalovací plán na míru svojí pleti. Zdravě vypadající opálení a návštěva ZDARMA je samozřejmostí! Pojďme na to >

   Opalovací programy

   Cílem návštěvy solárního studia dnes už nemusí být jen maximálně snědé opálení. Víš, že návštěvou solária můžeš například zhubnout nebo zatočit s kožním onemocněním? Nabízíme velké množství opalovacích programů, které kombinujeme s unikátními technologiemi UV trubic. V naší nabídce najdeš: zpevňující program, program pro rychlé opálení, léčbu akné a kožních onemocnění, Anti-aging péči pro obličej a dekolt, program na doopálení plavkového rozdílu, proti bolesti zad a na posílení imunity vitamínem D.

   V péči opalovacích asistentek

   Naší prací není jen pustit solárko, jsme opalovací asistentky, odbornice na zdravou a krásně vypadající pokožku. Spolehlivé a 100% diskrétní. Svěřit se nám můžeš s každým zdravotním problémem či požadavkem. Poradíme ti s výběrem vhodného solária a jeho technologií i nastavením času. Doporučíme vhodnou kosmetiku a sestavíme Opalovací plán. Kabinu ti před každou novou návštěvou představíme a srozumitelně vysvětlíme ovládání solária. Po opalování ti připravíme osvěžující zdravý nápoj nebo kávu. Naším cílem je udělat z každé tvé návštěvy nezapomenutelný zážitek. Chystáš se k nám úplně poprvé a nemáš s opalováním v soláriu žádné zkušenosti? Připravily jsme pro tebe článek Moje první návštěva ve Zdravém opalování, ve kterém tě provedeme tím nejdůležitějším.

   Naše tipy a triky opalování
   První návštěva ve Zdravém opalování

   Chceš se připravit na svou úplně první návštěvu ve Zdravém opalování? Právě proto jsme připravili přehled toho nejdůležitějšího, ať si své první opalování užiješ na maximum.


   Pravidla Zdravého opalování
   • Po návštěvě solária se minimálně 3 hodiny nekoupej.
   • Nekombinuj v jeden den >solárium a sluníčko.
   • Po dobu 6 měsíců si zakrývej čerstvé jizvy.
   • Chraňte své oči ochrannými brýlemi.
   • Do solária nepoužívej krémy s ochrannými UV faktory.
   • Nenavštěvuj solárium, pokud užíváš antibiotika.
   • Před opalováním se odlič (make-up obsahuje UV faktor).
   • V soláriu se pohybuj, aby ti nevznikla bílá místa.
   • Těhotným a kojícím doporučujeme konzultaci s lékařem.
   Jak často solárium navštěvovat?

   Hlavním měřítkem je důvod tvé návštěvy. Trápí tě nějaký zdravotní problém? Akné, nedostatek vitamínu D, bolest zad, osteoporóza, deprese? Pak stačí návštěva 1 – 2x týdně. Pokud je cílem tvé návštěvy opálení je důležitá pravidelnost. Zpočátku doporučujeme 2 – 3x týdně dokud ti výsledek barvy nevyhovuje (zpravidla se jedná max o 3 týdny). Poté stačí chodit na udržení barvy 1 – 2x týdně (vždy záleží na fototypu pleti). V neposlední řadě zajímá opalovací asistentky cíl opálení, na základě kterého ti sestaví plán šitý na míru.

   Jaký je tvůj cíl opálení?

   Toužíš po celoročním opálení? Chystáš se na dovolenou, nebo se potřebuješ opálit do svatby. Ať už je cíl tvé návštěvy ve Zdravém opalování jakýkoliv sděl ho našim opalovacím asistentkám. Jsou to odbornice, které ti vypracují plán na 10 návštěv a pomohou ti tak se přiblížit vytouženému cíli. Není tajemstvím, že tě za splnění plánu odměníme malým dárkem.

   Proč je důležité se mazat?

   Pečuj o svou pleť a chraň ji solární kosmetikou. Nenamazaná pokožka odráží UV světlo a vzniká pouze tzv. povrchové opálení, které ztrácí svou barvu do 24 hodin. Při použití krému tělo hydratuješ a opálení tak proniká do hlubších vrstev kůže. Výsledkem je krásná a dlouhotrvající barva opálení. Zároveň znásobíš opalovací efekt o 40% při každé návštěvě. Pravidelným používáním krému navíc zabráníš vzniku vrásek a předčasnému stárnutí pokožky. Stejně důležitá je péče po opalování. My doporučujeme hydratovat pleť každý den po koupeli. Odměnou ti bude pevná a vyhlazená pokožka s dlouhotrvajícím opálením. V našem studiu najdeš velký výběr solární kosmetiky na tělo i obličej, péči po opalování nebo jednorázové krémy, které jsou skvělou volbou při tvé první návštěvě.

   Jak je to s ovládáním solária?

   Z ovládání solária strach mít nemusíš. Před každou novou návštěvou kabiny tě opalovací asistentky doprovodí a ukáží ovládání solária. Postup je následovný: vejdeš do kabiny a zatáhneš za sebou roletu; svlékneš se do naha nebo do spodního prádla (jak je komu příjemné); namažeš si celé tělo i obličej solární kosmetikou (odlíčit make-up si můžeš u nás na toaletě, kde je vše potřebné); lehneš si na plexi a lehce rukou zavřeš víko až dolů; zmáčneš START; po skončení opalovací doby se solárium samo vypne; otevřeš víko a opalování je u konce. V průběhu opalování si můžeš víko kdykoliv v případě potřeby otevřít. Nezapomínej, že po celou dobu opalování ti jsou k dispozici naše opalovací asistentky, na které můžeš kdykoliv z kabiny zavolat a požádat je o pomoc.

   Kolik stojí první návštěva?

   Cena návštěvy se liší v návaznosti na zvoleném soláriu, technologii trubic, času opalování a výběru kosmetiky. Začátečníkům doporučujeme návštěvu našeho základního solária na 10 minut, kde je cena 7,90 Kč/min a jednorázového krému v hodnotě 89 Kč. První návštěva vás tedy vyjde na 168 Kč. Opalovací plán od nás dostaneš ZDARMA.

   Musím se objednávat?

   Objednávat se k nám ani v případě úplně tvé první návštěvy nemusíš. Na výběr máme velký počet solárií a čekací doba není tím pádem ani ve vytížené hodiny déle než 5 minut. Během této doby ti alespoň opalovací asistentky vše v klidu vysvětlí a ukážou.

   Více o našem konceptu
   Jedinečný zážitek s výsledkem

   Relaxace a regenerace těla v pouhých 15 minutách, díky inovativním a vysoce komfortním strojům té nejvyšší kvality. Odpočinek, na který nepotřebuješ mnoho času a můžeš ho tělu dopřát i několikrát týdně.

   Studio nabité technologiemi

   Za svůj jedinečný koncept vděčí Zdravé opalování kvalitním soláriím se speciálně navrženými technologiemi UV trubic. Žádné solárium není stejné, každé je originálem a poskytuje pokožce jinou péči. Dokonalé opálení, které vydrží až 4x déle je u všech strojů samozřejmostí. V tom je naše síla, která nás odlišuje od ostatních. Pro tvůj dokonalý komfort a opalování bez pocení je navíc celý prostor studií vybaven klimatizací. Funkcí Aircon, která chladí ležící plexi, jsou opatřeny i naše stroje.

   Navrženo pro každého

   Potřebuješ si odpočinout po náročném dni? Chceš, aby tě opálení vyšlo na pár korun, nebo jsi naopak fanouškem designu a luxus si chceš užít všemi smysly? Pak je pro tebe Zdravé opalování tím pravým místem. Neděláme rozdíly, svým zákazníkům nasloucháme a snažíme se maximálně uspokojit všechny jejich potřeby.

   100% diskrétní

   Nikdo nemusí vědět, odkud je tvé sexy snědé opálení, nebo jaké jsou důvody tvé návštěvy. Tajemství našich zákazníků ctíme a uděláme vše pro maximální pocit soukromí z každé návštěvy. Ani barva opálení tě neprozradí. Žádné oranžové tóny a bílé fleky v oblasti zad. Jen sexy snědá barva jako od moře! V tom je naše síla a jedinečnost.

   Čistota na prvním místě

   Úklidu a čistotě celého studia věnujeme každý den podstatnou část času. Ještě před samotným otevřením přichází na řadu jako první profi firma. Ta má za úkol důkladné mytí a dezinfekci všech ploch a podlahy. Poté přebírají štafetu naše opalovací asistentky. Ty plní každý den propracovaný seznam úklidu, aby byla tvá návštěva co nejpříjemnější. Nejdůležitější úlohou je samotná dezinfekce kabiny, které věnují maximální péči. Používáme pouze vysoce účinné dezinfekce, šetrné k pokožce těla. Kabiny, toaleta i bar jsou zároveň vybaveny vlastní dezinfekcí, kterou můžeš pro svůj vlastní pocit bezpečí kdykoliv použít.

   Členství plné výhod

   Díky rozmanitému vybavení studia si opalování u nás může dopřát opravdu každý. I tak pro tebe máme tip, jak ještě více ušetřit. Stačí si pořídit Opalovací kartu, díky které tě vyjde opalování nejlevněji ve městě! Vyber si tu svou ještě dnes>

   Hybrid sun
   Hybrid Sun – technologie trubic

   Revoluce v opalování. Jedinečné spojení UV, LED a červeného světla. Kyslík obsažený v trubicích nové generace OxyTan poskytuje okamžitý a maximální opalovací efekt viditelný již po první návštěvě. Světelná terapie Beauty Boosters zpomaluje stárnutí a léčí veškeré nedokonalosti pleti včetně kožních onemocnění. Unikátní opalování ramen pro celistvé a bezchybné opálení. Revoluční péče o pokožku a zdraví celého těla.

   Hybrid Sun
   • Okamžitý a maximální opalovací efekt
   • Omlazující Anti-aging a pěstící účinek
   • Léčba akné a kožních onemocnění
   K vyzkoušení ve studiích v Liberci a Děčíně!

   V Liberci
   Solárium číslo 1 – MegaSun P9

   V Děčíně:
   Solárium číslo 7 – Ergoline Inspiration 400

   Hybrid Beauty
   Hybrid Beauty - technologie trubic

   Revoluční hybridní technologie trubic vylepšená o složku Collagen PLUS. Spojení UV, LED a červeného světla obsaženého v nových trubicích OxyTan Spin poskytují pokožce okamžitý a maximální opalovací efekt viditelný již po první návštěvě. Červené Beauty Light zajišťuje Anti-aging péči pro oblast obličeje a dekoltu. Collagen PLUS v obličejových lampách zabraňuje vzniku vrásek a známkám stárnutí. Navíc efektivně léčí projevy nedokonalostí pleti. Unikátní opalování ramen pro celistvé a bezchybné opálení.

   Hybrid Beauty
   • Okamžitý a maximální opalovací efekt
   • Omlazující Anti-aging a pěstící účinek
   • Léčba akné a kožních onemocnění
   K vyzkoušení v našem studiu v Děčíně!

   V Děčíně:
   Solárium číslo 5 – Ergoline Excellence 800

   Hybrid Collagen
   Hybrid Collagen - technologie trubic

   Nová a ještě více pečující technologie bojující proti raným známkám stárnutí pleti. Spojení UV, LED a červeného světla obsaženého v nových trubicích Beauty Light Spin zajišťují pokožce okamžitě maximálně viditelný opalovací efekt a dlouhotrvajícím účinkem. Červené Beauty Light zajišťuje pokožce maximální hydrataci s Anti-aging péčí pro oblast obličeje a dekoltu. Collagen PLUS v obličejových lampách zabraňuje vzniku vrásek a známkám stárnutí. Navíc efektivně léčí projevy nedokonalostí pleti. Zabudované opalovače ramen zajišťují dokonale přirozené a celistvé opálení.

   Hybrid Collagen
   • Okamžitý a hloubkový opalovací efekt
   • Hydratace a Anti-aging účinek
   • Efektivní léčba akné, vyhlazení jizviček
   K vyzkoušení ve studiích v Liberci a Děčíně!

   V Liberci:
   Solárium číslo 2 – Ergoline Prestige 1400

   V Děčíně:
   Solárium číslo 1 – Ergoline Excellence 800

   Rainbowlight
   Rainbow Light - technologie trubic

   Opalování nové generace! 4 barvy světla pro dokonale opálenou a krásnou pleť, zdraví prospěšný účinek a dobrou náladu. Modré UV světlo dodává tělu pozitivní energii, vitalitu a léčí kožní nemoci. Zelené světlo zbavuje stresu a poskytuje odpočinek a relaxaci. Červené Beauty světlo ošetřuje a omlazuje pokožku. Žluté světlo obsahuje speciální podíl UV-B záření, které podporuje tvorbu vitamínu D. Kombinace všech barev poskytuje pleti neodolatelně snědý a dlouhotrvající odstín opálení.

   Rainbow Light
   • Hloubkové a dlouhotrvající opálení
   • Léčba depresí, odpočinek a relaxace
   • Přirozené opálení, rychlé doplnění vitamínu D
   K vyzkoušení ve všech našich studiích!

   V Praze:
   Solárium číslo 4 – Luxura X7

   V Liberci:
   Solárium číslo 3 – MegaSun 5600

   V Děčíně:
   Solárium číslo 8 – Ergoline Evolution 600

   Beauty Light
   Beauty Light - technologie trubic

   Zcela nová technologie omlazujících lamp Beauty Light. Jedinečná kombinace červeného kolagenového světla a modrého UV světla. Kolagen hydratuje pokožku a bojuje proti vzniku vrásek v oblasti obličeje, dekoltu i celého těla. Modré světlo podporuje tvorbu vitamínu D a aktivuje krásně přirozenou a intenzivní barvu opálení. Dopřejte si sametově hebkou a viditelně krásnější pokožku a celistvé opálení díky technologii Beauty Light.

   Beauty Light
   • Pevnější a mladší pokožka
   • Redukce vrásek
   • Léčba akné, lupenky, dermatitidy
   K vyzkoušení v našem studiu v Děčíně!

   V Děčíně:
   Solárium číslo 4 – Luxura X7

   Oxy Tan
   Oxy Tan - technologie trubic

   Jedinečná síla kyslíku obsažená ve speciálních opalovacích lampách OxyTan. Perfektní, rychlé a dlouhotrvající opálení se sametovým vzhledem kůže. Unikátní kombinace vysokého výkonu UV světla a červeného Beauty Light světla obohaceného o kyslík. Kolagenové světlo stimuluje pokožku i v hlubších vrstvách kůže a zajišťuje správnou cirkulaci krve a funkci lymfatického systému.

   Oxy Tan
   • Vysoce intenzivní a dlouhotrvající barva
   • Elasticita a hydratace pokožky
   • Redukce celulitidy a strií
   K vyzkoušení ve všech našich studiích!

   V Praze:
   Solárium číslo 5 – Luxura V8

   V Liberci:
   Solárium číslo 6 – Ergoline Sunrise 420

   V Děčíně:
   Solárium číslo 6 – MegaSun Space 2000

   Oxy Tan Spin
   Oxy Tan Spin

   Jedinečná síla kyslíku obsažená ve speciálních opalovacích lampách OxyTan, vylepšena o spinové provedení každé lampy pro maximálně celistvé opálení. Perfektní, rychlé a dlouhotrvající opálení se sametovým vzhledem kůže. Unikátní kombinace vysokého výkonu UV světla a červeného Beauty Light světla obohaceného o kyslík. Kolagenové světlo stimuluje pokožku i v hlubších vrstvách kůže a zajišťuje správnou cirkulaci krve a funkci lymfatického systému.

   OxyTan Spin
   • Vysoce intenzivní a dlouhotrvající barva
   • Elasticita a hydratace pokožky
   • Redukce celulitidy a strií
   K vyzkoušení v našem studiu v Děčíně!

   V Děčíně:
   Solárium číslo 2 – Ergoline Classic 450

   Perfect Lex
   Perfect Lex - technologie trubic

   Unikátní technologie Perfect Lex speciálně vyvinuta pro problematicky se opalující nohy, které navíc vyhlazuje a účinně zbavuje celulitidy. Vysoce výkonné UV trubice DUO mají zesílenou intenzitu v oblasti nohou a hýždí, díky čemuž získáte maximálně opálené nohy tmavší až o dva odstíny. Červené světlo navíc příznivě působí na váš lymfatický systém a redukuje celulitidu.

   Perfect Lex
   • Maximálně opálené nohy
   • Hebká a vyhlazená pokožka
   • Redukce celulitidy
   K vyzkoušení ve všech našich studiích!

   V Praze:
   Solárium číslo 3 – Luxura X10

   V Liberci:
   Solárium číslo 4 – Ergoline Evolution 660

   V Děčíně:
   Solárium číslo 3 – Lumina E 40 SLI

   VibraNano
   Vibra Nano - vibrační plošina

   Extrémně silný opalovací výkon vertikálního solária Ergoline díky VibraNano technologii. Vibrační plošina využívá technologie 3D vibrace, která proudí rovnoměrně do celého vnitřního svalstva. Díky vibracím dochází k posílení těla, redukci celulitidy, zeštíhlení a prokrvení pokožky čímž je 2x znásoben opalovací efekt jedné návštěvy. 4 vibrační programy: relaxační, uvolňující, posilující, fitness. Od uvolnění svalů až po jejich aktivaci a posílení.

   Vibra Nano
   • Opalování a posilování v jednom
   • Redukce celulitidy
   • Zpevnění vnitřního svalstva
   K vyzkoušení ve studiu v Liberci!

   V Liberci:
   Solárium číslo 6 – Ergoline Sunrise 420

   VitaSun
   Vita Sun - technologie trubic

   Jedinečný technologický posun ve světe opalování a omlazení pokožky. Světově unikátní novinka nahrazující klasické obličejové lampy technologií SunSphere Pro využívající pouze UVB-LED. Díky tomuto světlu dosahuje opálení maximální intenzity v kombinaci s nejšetrnější a hloubkově omlazující péčí o pokožku. 2000 beauty Booster Pro LED diod působí uvnitř pokožky a zaručují okamžitou tvorbu kolagenu s maximálním opálením již po jedné návštěvě.

   Vita Sun
   • Hloubkově omlazující kolagenová péče
   • Dlouhotrvající a zářící barva
   • Vyhlazení vrásek, pružnost, vitalita
   K vyzkoušení pouze v Praze!

   V Praze:
   Solárium číslo 1 – MegaSun K9S

   ExtraSun
   Extra Sun - technologie trubic

   Dotkněte se slunce díky ohromující síle technologie extraSun. Maximální opalovací efekt imitující vlastnosti karibského slunce. Opalovací výkon maximálně šetrný ke zdraví pokožky, neúprosný k výsledné barvě. Sexy opálení se zlatými odlesky, jako byste se právě vrátili z dovolené u moře. Beauty Booster Pro LED pro hloubkové ošetření pokožky celého těla kolagenem. Klasické obličejové lampy nahrazeny prémiovou technologií SunSphere s UVB-LED světlem.

   Extra Sun
   • Ohromující tmavý opalovací efekt
   • Hloubkové omlazení pleti kolagenem
   • Přirozeně snědá a zářící barva
   K vyzkoušení pouze v Praze!

   V Praze:
   Solárium číslo 2 – MegaSun K7S